zbiór opowiadań autorów Splotu Nieskończoności

NIESKOŃCZONY DIALOG

Oddajemy w Państwa ręce dzieło eklektyczne, stanowiące wartość samą w sobie, oraz obraz naszej dotychczasowej działalności. Zebrana w tomie twórczość literacka to refleksje i spostrzeżenia autorów dorastających na początku obecnego wieku.

Starając się spojrzeć z dystansu na współczesną sztukę, na jej poszczególne dziedziny, można odnieść wrażenie, że tym, co wyróżnia obecny okres w historii, jest postępujący zanik grup artystycznych. Przesyt rynku, spowodowany w dużej mierzę łatwością tworzenia i promowania dzieł, sprawia, że większość artystów do swych działań nie potrzebuje już żadnej konkretnej grupy, która umożliwiłaby to, co wcześniej było dla indywidualnych twórców niemożliwe. Dochodzi do tego brak jakiegokolwiek nurtu przewodniego, zarówno w ideologii, jak i sposobie życia. Niespotykana dotąd na kartach historii wolność na olbrzymią skalę w gruncie rzeczy zniewoliła wielu z nas w pogłębiającym się zagubieniu i nieskończonych możliwościach wyboru.

Nie chciałbym, żeby to spostrzeżenie zostało odebrane jako krytyczne. Dwumiesięcznik „Splot Nieskończoności” oraz wytwórnia muzyczna Plexus Of Infinity, w imieniu których piszę te słowa, mogły zaistnieć tylko w tych właśnie czasach. Przełamując niepewność wyborów i walcząc z zagubieniem, staramy się podtrzymywać tradycję wielu wcześniejszych grup artystycznych. Staramy się zrzeszać niezależnych artystów i wyprowadzić z tego zgromadzenia pewien obraz naszej epoki.
Mój wieloletni przyjaciel stwierdził kiedyś, że najbardziej charaktery  styczną cechą Bydgoszczy jest to, że jest miastem średnim. W małych miastach, pośród ludzi związanych z jakąś konkretną działalnością funkcjonuje zazwyczaj jedna duża grupa zrzeszająca wszystkich. Z kolei w większych miastach tworzy się wiele mniejszych inicjatyw. Na tym tle Bydgoszcz wyróżnia się tym, że w jej obrębie istnieje jeden głównych ruch, podzielony na mniejsze frakcje, jednak niemożliwe jest wskazanie pomiędzy nimi wyraźnych granic.
Bydgoszcz stwarza unikatową przestrzeń dla przenika się różnych postaw ideologicznych oraz dziedzin sztuki. Malarze dyskutują z raperami, literaci z jazzmanami. Wspólne obcowanie odległych od siebie środowisk twórczych prowadzi do wzajemnych inspiracji, które otwierają nieskończone pole dla syntezy form wyrazu. Wszystko to trwa nieprzerwanie wokół nas i uchwycenie tego nie należy do najłatwiejszych rzeczy . Naszym celem jest właśnie uchwycenie tej wartości naszego miasta, owego przenikania się różnych środowisk.

„Nieskończony dialog” jest tworem łączącym w sobie kilka aspektów działalności „Splotu Nieskończoności” oraz Plexus of Infinity . Dzieło podzielne jest pomiędzy dwie formy . Pierwszą z nich jest niniejszy zbiór opowiadań w postaci książki z ilustracjami, natomiast drugą audiobook zawierający pięć opowiadań odczytanych przez aktora do muzycznego tła.
Trudno odnaleźć jakiś wspólny punkt pomiędzy treścią poszczególnych opowiadań. Niektóre w bezpośredni sposób odnoszą się do otaczającej nas  rzeczywistości,  inne  zaś,  stanowią  jej  subiektywny  obraz.  Przez przewijają się niejasne intrygi, oniryczne impresje codzienności czy najprostsze w formie, ale najtrudniejsze w udźwignięciu wybory życiowe. Każdy z autorów posiada również swój indywidualny styl, co powoduję, że mimo stosunkowo małej zawartości, tom jest bardzo różnorodny . Całości dopełniają ilustracje obrazujące treść opowiadań.
Muzyka stworzona na potrzeby projektu jest równie zróżnicowana jak warstwa literacka. Poszczególne utwory utrzymane są w odległych od siebie stylistykach gatunkowych, jednak wszystkie doskonale oddają klimat poszczególnych wątków. Aktorska interpretacja tekstów powoduje, że zawarta w nich treść ożywa i tańczy w wyobraźni, dzięki czemu staję się dużo bardziej wyraźna i łatwiej przyswajalna.
Oddajemy w Państwa ręce dzieło eklektyczne, stanowiące wartość samą w sobie, oraz obraz naszej dotychczasowej działalności. Zebrana w tomie twórczość literacka to refleksje i spostrzeżenia autorów dorastających na początku obecnego wieku. Wśród treści równie różnorodnych jak rodowód autorów przemyka niepostrzeżenie duch naszych czasów. Można odnaleźć tu wszystko, o czym pisałem wcześniej: zagubienie, niepewność wyborów oraz brak wyraźnego nurtu przewodniego.
Nie jest to jednak nawet połowa tego, co kryje się między słowami zebranymi w tej książce. Jestem pewien, że każdy Czytelnik odnajdzie tutaj przynajmniej cząstkę siebie. Zatrzyma się w zatrważającym pędzie współczesności i poprzez długą, wielobarwną podróż, prowadzącą przez najodleglejsze od siebie wątki, dojdzie do refleksji, przyjemności lub czegokolwiek innego, czego oczekuje od życia.

Do kupienia na bandcampie: Nieskończony dialog 
oraz na allegro: Nieskończony dialog 

Dodaj komentarz